trend, -u m. (6. j. -u) (z angl.) odb., publ. základní směr vývoje sledovaného jevu, zejm. ve statistice: příznivý, nepříznivý t. zahraničního obchodu; klesající t. úmrtnosti; t. průmyslové výroby; světový t. vědy; t. životního standardu