trojnásobný (†-násobní Šaf., Tyl aj.) čísl. nás. třikrát opakovaný, třikrát větší: t. mistr světa; t-á dávka trojitá; t. hněv značný, velký; mat. t. kořen rovnice kt. se v rovnici objevuje třikrát; přísl. trojnásobně, trojnásob třikrát, trojitě: platit, nahradit něco t.; t. větší počet; t. veselý velice, nadmíru, značně; trojnásobek, -bku m. (6. mn. -bcích) číslo vzniklé násobením třemi; hodnota n. množství třikrát větší: prodat za t. úřední ceny; trojnásobiti ned. (3. mn. -í) řidč. (co): t. sázku; t. bohatství ○ předp. z-