tvaroh, -u m. výrobek vzniklý sražením mléka a oddělením syrovátky: tvrdý, měkký t.; koláč s t-em; švestkové knedlíky sypané t-em; holky jako z t-u (Něm.) bledé; svaly z t-u (Kun.) měkké, slabé; styděli se, ačkoli nebyli také zrovna z t-u (Čap.-Ch.) přehnaně citliví; expr. zdrob. tvarůžek