tvořiti ned. (3. mn. -í) 1. (~; co, *koho) záměrnou, cílevědomou činností působit vznik něčeho; vytvářet, utvářet: t. a budovat; t. z těsta koláče (řidč.) dělat; t. věty; t. hodnoty; t. ceny zboží stanovovat, určovat; t. si úsudek; t. si svůj vlastní styl; socialismus tvoří lidi (Fuč.) formuje; jaz. tvoření slov nauka o postupech a prostředcích, kt. slouží ke vzniku slov, a o vztazích jejich složek (slovotvorného základu a formantu) navzájem a k slovním celkům, slovotvorba (řidč.) 2. (~; co) tvůrčí činností dávat vznik uměleckému dílu: t. (literárně) spontánně, lehce, těžce; t. na motivy ze života pracujícího lidu; proces, technika, styl uměleckého tvoření tvorby; herec tvoří postavu hry vytváří; místa, kde žila a tvořila Božena Němcová psala 3. poněk. kniž. (co) být zdrojem, základem toho, že něco vzniká n. vzniklo; být součástí něčeho, co ze součástí vzniklo: trávy tvoří trsy; minerály tvoří krystaly; přímky tvoří ostrý úhel; lidé tvořili skupiny; děti tvořily špalír; řeka tvoří vodopády vznikají na ní; domy tvořily čtverce byly postaveny do čtverce; socialistické strany tvořily jednotnou frontu; porost tvořily převážně jehličnaté stromy 4. kniž. (co) být (čím), představovat 3 (co): tyto výrobky tvoří značnou část našeho vývozu; převážnou většinu kupujících tvoří ženy; řeka tvoří hranici mezi oběma státy; zvláštní kapitolu tvoří výklad o slovesech; to dílo tvoří vrchol jeho tvorby; to netvoří výjimku *5. (z koho co; koho jakým; komu co) dělat 3, činit 1: t. z techniků pouhé stroje (Havl.); člověka to silným tvoří (Vrchl.); t. průvod ruskému vyslanci (Jir.); tvořiti se ned. vznikat, dělat se 1, vytvářet se: před očima se mu tvoří mžitky; na vodě se tvoří bubliny; tvoří se námraza; tvoření zubního kamene; všechny znaky tvořícího se slohu ○ předp. do-, do- se, na-, po-, po- se, pře-, pře- se, při-, při- se, s-, u-, u- se, v-, vy-, zne-, nás. tvořívati