ubohý příd. (2. st. ubožejší) 1. zasluhující, budící politování; bídný 3, nešťastný 1: u. mrzák, sirotek nebohý; mít u. osud; co si já u-á počnu 2. mající nedostatečnou kvalitu, hodnotu; chatrný 1, špatný: u-á chatrč nuzná; u-é záplatované šaty sešlé; – expr. u-é vědomosti; u-é verše; přísl. uboze: žít u.; – u. oblečená stařena; expr. vyjadřovat se u.; podst. ubohost v. t.