Nalezeno 28 heslových statí.

nízkouhlíkový

, řidč. nízkouhlíkatý příd. hut. n-ová ocel obsahující malé množství uhlíku

okrouhlík

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) 1. nář. krajáč (Rais) 2. nář. okrouhlík, okruhlík kořenáč (Něm.) 3.…

okruhlík

v. okrouhlík

osuhlík

, -a m. (6. mn. -cích) zast. a nář. drsný, hrubý (osuhlý) člověk (Čap.-Ch.)

přítruhlík

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích), přítruhlí, s. 1. (též *přítruhla, -y ž.) přihrádka v truhle, op…

sirouhlík

, -u m. (6. j. -u) chem. jedovatá, silně hořlavá a explozívní kapalná sloučenina síry a uhlíku, důle…

truhlík

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) (z něm. zákl.) 1. hranatá, zprav. dřevěná nádoba na sypké hmoty n. …

truhlíkový

příd. k truhlík, -u 1: t. tvar; t-á nádoba připomínající truhlík; stav. t. nosník dutý, plnostěnný, …

uhel

, uhle, uhlu m. (6. j. -i, -u) 1. nedokonale spálená látka, zprav. dřevo: spálit na u.; výtv. zuheln…

uhlédnouti

, uhlídnouti dok. (min. -dl, trp. -dnut) zast. a nář. (co, koho) zahlédnout, spatřit 1, zpozorovat:

uhlí

, s. palivo vzniklé zuhelnatěním organických látek; zbytek organických látek, zvl. dřeva, vzniklý…

uhlídati

I (†uhlédati Wint.) dok. 1. (koho, co) obstarat hlídání někoho, něčeho, hlídáním ochránit; ohlídat I…

uhlídati

II (†uhlédati Erb.) dok. poněk. zast. 1. kniž. (co, koho) zpozorovat, spatřit 1, uvidět: ach zítra j…

uhlídnouti

v. uhlédnouti

uhlík

, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) 1. zdrob. k uhel: kreslit u-em (Baar); – z kamen vypadly žhavé u-y;…

uhlíkatý

příd. odb. obsahující uhlík: chem. u-é sloučeniny, látky; ker. u-é výrobky

uhlíkovitý

příd. řidč. připomínající uhlík (ve význ. 1): u-é oči (Čap.-Ch.) jako uhlíky, uhlíkové; přísl. *uh…

uhlíkový

příd. k uhlík: u-é oči (Čap.-Ch.) jako uhlíky, uhlíkovité; – odb. obsahující uhlík (ve význ. 2), vyr…

uhlírna

, -y ž. (2. mn. -ren) skladiště na uhlí, dř. též obchod s uhlím

uhlíř

, -e m. (uhlířka v. t.) 1. (dř.) kdo vyrábí dřevěné uhlí: u-i pálili uhlí (R. Svob.) 2. (dř.) obchod…

uhlířina

, -y ž. 1. ob. (dř.) řemeslo, zaměstnání uhlíře (ve význ. 1) 2. nář. pokrm z brambor, mouky, zelí a …

uhlířka

I, -y ž. (2. mn. -řek) 1. (dř.) k uhlíř 2 2. ob. žena uhlíře

uhlířka

II, -y ž. (2. mn. -řek) potrav. levné krevní jelito

uhlířovat

ned. řidč. ob. pracovat jako uhlíř 1: zkušenosti dlouhých let uhlířování (Maj.)

uhlířský

příd. k uhlíř: (dř.) u-é řemeslo; u-á chata; – (dř.) u. obchod; – u-é putny

uhlířství

, s. 1. (dř.) pálení dřevěného uhlí: živit se u-m 2. (dř.) obchod uhlím: měl výnosné u.

*uhlířstvo

, -a s. uhlíři (ve význ. 1) (jako celek) (Maj.)

vysokouhlíkový

, řidč. vysokouhlíkatý příd. hut. v-ová ocel obsahující velké množství uhlíku