ukládati ned. 1. k uložiti 1-5: u. zavazadla na lavici; – u. prádlo do prádelníku; přen. u. své zkušenosti do knihy; – u. pravidelně (do spořitelny) pět set korun měsíčně; (dř.) u. kapitál do nemovitostí; – u. nemocného na lůžko; u. děti k spánku; jezevci se ukládají k zimnímu spánku; – u. žákům úlohy; u. někomu mnoho práce; u. něco jako povinnost; u. někomu daně, trest 2. (komu oč; †o koho) strojit úklady: u. někomu o život, o čest; víš-li, že o nás ukládá (Jir.); ukládati se ned. k uložiti se 1: sníh se ukládal na střechách domů; přen. soumrak se ukládal nad krajinou; nás. ukládávati, ukládávati se