umístiti (rozk. -misť, -místi, trp. -místěn) (*umístniti Čap.-Ch., †uměstiti Jir.) dok. (3. mn. -í) 1. (co kde, kam) dát (postavit, položit ap.) na něj. místo: u. stůl v pokoji; u. knihu na polici; u. slovo ve větě; u. děj románu do vhodného prostředí zasadit; sport. u. míč zahrát na správné místo 2. (koho, 4. p., kde, kam) vykázat, určit někomu něj. místo: u. hosta v pokoji, ke stolu; u. žadatele v zaměstnání 3. (co kde) uplatnit na něj. místě: u. zboží na zahraničních trzích; práv., peněž. u. směnku učinit ji splatnou v jiném místě než v bydlišti směnečníkově, domicilovat; umístiti se dok. 1. kniž. zaujmout něj. místo: host se umístil u okna usadil se; přen. žal se umístil v srdci 2. zaujmout urč. místo v pořadí: u. se v soutěži na prvním, druhém,... místě; neumístil se nedosáhl významnějšího místa v pořadí soutěžících