upadnouti dok. (min. -dl, podst. -dnutí, přech. min. -padnuv, zast. -pad) 1. k upadati 1, 3-5: u. na ledě; – zř. tíha upadla na duši mou (Čap.-Ch.) dolehla; – obchod upadl octl se v úpadku; – u. do mdloby, do nemoci; u. v pokušení, v omyl; u. do starého zlozvyku; u. v nemilost; u. v zapomenutí být zapomenut; u. do jámy lvové; u. mezi lotry 2. oddělit se, uvolnit se ze svého místa; odpadnout 1: uschlé větve upadly; jablko upadlo se stromu; upadl mi knoflík utrhl se; ať ti ta váza neupadne (z ruky) nevypadne, ať ji neupustíš; přen. expr. než tam dojdu, nohy mi upadnou; expr. však ti ruce neupadnou taková práce není pod tvou důstojnost; kdo mi tu věc ukradne, tomu ruka upadne (pořek.)