uvědomovati ned. k uvědomiti: kniž. pravidelně u. předplatitele o vycházejících novinkách; – řidč. u. masy; uvědomovati se ned. k uvědomiti se 1: národně se u.; uvědomovati si (†ovědomovati si Tille) ned. k uvědomiti si; být si vědom (čeho): u. si své činy; u. si všechny podrobnosti; u. si význam odborů; neuvědomoval jsem si, kde jsem; psych. uvědomování specificky lidský způsob odrazu vnější reality