visum [vízum], -sa, vízum, -za s. (z lat.) veř. spr. povolení udělovaná do cestovního dokladu (pasu) a opravňující k vjezdu, výjezdu, průjezdu n. pobytu na území příslušného státu: povolit, vydat, udělit v.; vstupní, průjezdní, výjezdní v.; visový, vízový příd.: v-á povinnost; v-é oddělení