výborný příd. mající vynikající jakost, úroveň; znamenitý, výtečný, velmi dobrý, skvělý 3: v-á šunka; látka v-é jakosti; v-á půda; v. lék proti chřipce; je v-á kuchařka vynikající; má v-ou paměť; byl ve v-é náladě; to je v-é!; škol. v. prospěch první stupeň v klasifikaci; zpodst. výborná, ž. škol. známka prvního stupně v klasifikaci; přísl. výborně v. t.; podst. výbornost, -i ž.