význam, -u m. (6. j. -u) 1. myšlenkový obsah, smysl: v. slov; v. věty; užší, širší v. slova; písně o barvách a jejich v-u (Jir.) symbolice; jaz. věcný (lexikální) v. slova; přenesený v. slova; mluvnický (gramatický) v. kt. zařazuje dané slovo a jeho tvary do mluvnických kategorií 2. vnitřní hodnota; významnost, důležitost, dosah 3 (čeho): v. školy pro život; strategický v. výšiny; společenský v. práce; událost mimořádného v-u závažnosti; historický v. událostí; vzrůstající v. hnutí; nepřikládám tomu v-u ceny; ob. to nemá (pro tebe) žádný v. cenu; nemá v. se hádat nestojí za to †3. výraz 2: v. obličeje (Mácha); její oko bylo bez v-u (Ner.); – v. smýšlení rakouských národův (Havl.) †4. slovní vyjádření, pojmenování, výraz 3: není pro ně (slovo "kolega") v češtině v-u (Jir.); právnické v-y (Čas)