výpadek, -dku m. (6. mn. -dcích) 1. ekon. slang. nesplněný plánovaný úkol: v. těžby uhlí; v. tržby; v. výkonu elektrárny †2. přepadení, útok 1, výpad 2: prosil, aby každý zbraň svou vzal a chystal se na v. (Zey.) †3. výsledek: v. vyšetřování (Pal.)