výtvarný (†výtvorný Sab., Ner., Hál.) příd. 1. týkající se tvorby z oboru malířství, sochařství, architektury a užitých umění: v-é dílo; dílo po v-é stránce dokonalé; v. doprovod knihy; v-é řešení plochy; v-é nadání, vidění; v-á výchova; v. umělec výtvarník; v. kritik výtvarných děl; v-á umění; Akademie v-ch umění; Svaz československých v-ch umělců; polygr. v. redaktor (nakladatelství) pečující o obrazové vybavení a grafickou úpravu publikací †2. jen výtvorný řidč. tvůrčí, tvořivý 2: v-á přírody mocnost (M. Z. Polák); přísl. výtvarně (†výtvorně Jg.): v. technická soutěž; Řím v. usnul (K. Čap.) po výtvarné stránce; podst. výtvarnost v. t.