významný příd. 1. takový, kt. má velký význam, velkou důležitost; význačný 1, závažný, důležitý: v-á osobnost kulturního života vynikající, čelná; jeden z nejvýznamnějších českých básníků; v-á událost; v-é a památné dny republiky; historicky v-é usnesení; v. úkol; pracovníci zaměstnaní na v-ch místech našeho průmyslu; mít v-é postavení 2. expr. mající urč. zvláštní smysl, účel, význam: v. pohled, úsměv; v-é mrknutí; v-á nápověď (Olb.); v. pohyb, posuněk; v-é mlčení 3. značný, veliký 5, závažný, podstatný 4, výrazný 2: v. podíl na velikém díle; v-á pomoc našemu hospodářství; v-é zlepšení; naši sportovci dobyli v-ého vítězství rozhodného; obilniny obsahují v-é procento bílkovin 4. poněk. zast. výrazný 1, charakteristický: veliké, v-é oči (Havl.); hleď, abys bvl v-ou, původní individualitou (Ner.) *5. týkající se vůbec významu: v-é či symbolické (umění pojímáno falešně) jako reálné či formové (Šal.); přísl. významně: v. zasáhnout do politického života; – expr. vypadat, tvářit se v.; v. se podívat na hodinky; – v. přispět k vítězství výrazně; v. se uplatnit; – rysy v. označující poezii Bezručovu; podst. významnost, -i ž. význam 2: v. postavení národního umělce; v. okamžiku