vesmír, -u (zast. kniž. a bás. též 2. všehomíra, všehomíru, 3. všemumíru, 6. všemmíru, 7. všímmírem) (zř. kniž. a bás. všehomír, všemír Neum., -a, -u) m. nekonečný prostor, veškerý, celý svět; kosmos: pohyb planet ve v-u; let kosmické lodi v-em; v přírodě se člověk cítí částí všehomíra (Maj.); splynutí bytostí s všemírem (Ner.) nekonečnem; přen. expr. najít ve v-u zmatených myšlenek oporu rozumu (Hora) chaotickém množství; filos. řád veškerenstva jsoucích věcí