vhodný příd. takový, kt. je s něčím v souladu, kt. vyhovuje, dostačuje něčemu, hodí se k něčemu; příhodný, přiměřený, případný 1: v. oblek; v. úkryt; v-é palivo; v-á četba; v-á prodejní doba; najít v-é zaměstnání; dělejte si, co uznáte za v-é; umístit na v-ém místě; v-á taktika; v-á záminka; nalézt v-é přirovnání; volit nejvhodnější slova; to není v-é nehodí se, nepatří se, neodpovídá okolnostem; přísl. vhodně: v. se obléci; v. uspořádat; v. užít; v. volené otázky; v. odpovědět; podst. vhodnost, -i ž.: účelnost a v. nábytku; v. terénu pro vojenské operace; v. slov; v. formy pozdravu; v. též nevhodný