vidění, s. halucinace, vidina 1, přelud 1: mít blouznivé v. ve snu, v horečce; není to v., je to skutečnost (Jir.); ve spoj. být, dívat se, tvářit se jako u (ve) vidění jako ve snu, užaslý, zmámený: rozhlíží so jako u v.; je jako v Jiříkově v.; náb. v. z apokalypsy; v. též viděti