vise [-ze], vize, -e ž. (z lat.) kniž. 1. vidění do budoucnosti, schopnost předvídat, představovat si někoho, něco; vůbec umělecká představivost, představa: v. proletářské revoluce; odvážná v. vodní cesty; – básnická v.; ostré v. dramatických postav 2. řidč. vidina 1, přelud 1: prchal (v horečce) před tou visí (Baar); trpět nespavostí a vizemi halucinacemi