vlakový příd. k vlak: v-á doprava; v-é spojení; nekonečné pásy v-ého dýmu (Maj.); v-é krádeže ve vlaku; v-á četba vhodná pro jízdu vlakem; žel. v-á souprava vozy náležející k jednomu vlaku; v-á návěst upevněná na prvním a posledním vozidle; v-á brzda průběžná samočinná brzda ovládaná strojvedoucím z lokomotivy; v-á četa vlakvedoucí s průvodčími; pošt. v-á pošta ambulantní pošta ve vlaku; – stav. v-á komora plavební komora pro více lodí