Nalezeno 13 heslových statí.

bavlna

, -y ž. 1. vlákna obalující semena bavlníku, sloužící jako textilní surovina: žoky b-y; přen. pěstov…

mikrovlna

, -y ž. sděl. tech. jen mn. m-y nejkratší dosud užívané elektromagnetické vlny (kratší než velmi krá…

polovlna

I, -y ž. 1. polovlněná příze 2. slang. polovlněná tkanina; polovlněný příd.: p-á příze smíšená; text…

polovlna

II, půl-, -y ž. fyz. polovina vlnové délky

půlvlna

v. polovlna II

vlna

I, -y ž. 1. voda vzedmutá něj. vnějším popudem nad úroveň hladiny, po hladině postupující, zprav. v …

vlna

II, -y ž. 1. hustá jemná srst někt. zvířat, nejč. ovcí: ovce s dlouhou vlnou; stříhat ovcím vlnu; v.…

vlnař

, -e m. 1. (dř.) obchodník s vlnou II n. zpracovatel vlny: bohatí v-i, soukeníci (Baar) 2. slang. (v…

vlnařka

, -y ž. zeměd. slang. ovce chovaná pro vlnu II

vlnařský

příd. k vlnař; vztahující se k produkci n. k zpracování vlny II: v-é ovce; v. průmysl; v é závody; v…

vlnařství

, s. výroba vlny II, zpracovávání vlny: brněnské v.

vlnatka

, -y ž. (2. mn. -tek) mšice vylučující jemná vosková vlákna (připomínající vlnu); zool. rod Eriosoma…

vlnatý

příd. mající množství vlny II, bohatý na vlnu, zprav. porostlý vlnou: v-á ovečka (A. Mrš.); v-é bílé…