voliti ned. (3. mn. -í) 1. (co, koho) rozhodovat se pro něco, někoho; vybírat (z několika možností): v. nenápadnou barvu na šaty; v. si ženicha; v. menší zlo; v. mezi dvěma cestami; v. vhodná slova na uvítanou; sděl. tech. vytáčet na číselnici telefonní n. dálnopisné stanice číslo volaného účastníka; kart. volený mariáš při kt. hráč volí jednu z barev za trumfy 2. (koho, 4. p.) vybírat hlasováním někoho k něj. funkci, provádět volební úkon: v. poslance do Národního shromáždění, do národních výborů; právo v. a být volen; Národní shromáždění volí presidenta †3. (co) chtít 1, přát si 2: raději by volil zůstat zde (Třeb.); (utíká,) kdo nevolí být smrti synem (Hál.) ○ předp. do-, na- se, od-, po-, pod- se, při-, s-, u- se, vy-, z- (poz-), za- si; nás. volívati (o) bez předp.