vstupné, -ho s. poplatek za vstup (ve význ. 1), za vstupenku: vysoké, nízké, jednotné v.; zaplatit v.; vybírat v.