vteřina, -y ž. 1. šedesátá část minuty; sekunda 1: deset vteřin; zlomek v-y; několik vteřin bylo ticho; po několika v-ách se zablesklo; napjaté v-y zostřené pozornosti (Pujm.); hvězd. sekunda 2. expr. chvilka, okamžik: ve v-ě bylo ticho; vzdálit se na v-u 3. (úhlová) v. šedesátina (úhlové) minuty; expr. zdrob. vteřinka, vteřinečka, -y ž.: v-u se zamlčet; zmizet ve v-nce