vyřešiti dok. (3. mn. -í) k řešiti; rozřešit: v. (uspokojivě) problém, otázku dořešit; v. spory, obtíže, nepříjemnou situaci; mírové vyřešení mezinárodní krize; mat. v. rovnici; šach. v. úlohu; – v. pražskou dopravu