vyšetřovatel, -e m. (vyšetřovatelka, -y ž.) kdo někoho, něco vyšetřuje, provádí vyšetřování (ve význ. 1, 2): práv. v. prokuratury; v. SNB