vybrati dok. (j. 1. -beru, 2. -bereš, rozk. -ber, trp. -brán) 1. (co odkud) vyhledat, vzít a oddělit něco někde rozptýleného: v. z trávy rozházené korálky; v. z čočky kamínky a obilná zrnka; v. z rybího masa kostičky; brambory už máme vybrány sklizeny; přen. vyber si z mých slov poučení vezmi 2. též v. si (co, koho; ~) z většího počtu, množství vyvolit (to, co se nejlépe hodí, toho, kdo nejlépe vyhovuje): v. si látku na šaty; vyber si (knihu), kterou chceš; v. otci nejlepší kousek masa; v. si místo u okna; vybral si za ženu nejhezčí ze sester zvolil si; nevěděl jsem, co si mám z jeho slov v. co znamenají; změnil místo, ale moc si nevybral nepolepšil si, nepochodil lépe; špatně sis vybral přišel jsi ve špatnou dobu, za (do) nepříznivých okolností; nic si zde nevybereš není tu nic zvláštního; ať jdeš tam či jinam, nevybereš si všude je to stejné; neměl jsem si co v. neměl jsem na vybranou; v. si někoho za terč vtipů 3. (co odkud, co) vyndat, vyjmout, vzít (zprav. postupně, po částech); (co) zbavit obsahu, zprav. postupným braním: v. z peněženky peníze; v. z regálu knihy; v. vejce, holoubata; – v. poštovní schránku; vybrala mu kapsy; v. hnízdo; expr. policie vybrala několik (kuplířských) hnízd (Včel.) 4. (co) vytvořit (prostor), zprav. postupným braním, vyhloubit: v. příkop, řečiště; dřev., stroj. hloubením odebrat část materiálu: v. drážku 5. (co) vyžádat si (peníze n. jiné hodnoty); sebrat, shromáždit (peněžitý poplatek n. dar): v. peníze, vklad z knížky vyzdvihnout, vyzvednout; v. si honorář předem; v. si dovolenou; – v. příspěvky ROH; v. od žáků po koruně; v. nájemné; vybrali mezi sebou 200 Kčs na postiženého; peněž. vybráno zápis ve vkladní knížce o vyzdvižení peněžní částky (vkladu) 6. hovor. (co) ukrást, vykrást 1; zast. vyplenit, vydrancovat: v. kasu; v. poklad; – vybili (žoldnéři) a vybrali kolik dvorů vydrancovali 7. odb. (co) správně, rychle, obratně něco vykonat: sport. v. míč (v odbíjené) zpracovat prudký míč odbitím do výše; motor. slang. v. zatáčku projet ji po správné straně (op. říznout 1); let. vybrání letadla převedení letadla z letu sestupného do letu vodorovného n. i stoupavého; vybrati se dok. 1. poněk. zast. (z čeho) zotavit se, dostat se 1; vyprostit se, vymanit se: v. se z nemoci; sotva se z toho vybere; než se vybral z úžasu, byl útočník tentam než se vzpamatoval; – v. se z řasů drobné trávy (Herrm.); v. se z lenošky (Čech) 2. poněk. zast. (odkud; kam; ~) odejít 1, vyjít, vypravit se, odebrat se: v. se z domu (Herrm.); v. se na procházku (Ner.); škoda, že jsi se nevybral v neděli (Rais) 3. vyjasnit se 1, vyčasit se: nebe se vybralo (Jir.); pojedu, až se to trochu vybere; neos. liják přestal, vybralo se; ned. vybírati, v. se