vyrovnati dok. 1. (co; ~) složit k sobě (do řady), na sebe, do výše; srovnat 3, narovnat 2; uspořádat do řady, do rovné linie: v. knihy do řady, na stůl; v. dříví (do hranic); v. prádlo do zásuvky; v. kusy masa na mísu; vyrovnaná fůra vysoko naložená; – těl., voj. v.! povel k vyřízení tvaru 2. (co) učinit rovným; narovnat 1, napřímit 1, srovnat 1, 2, upravit 1: v. ohnutou tyč; v. zmačkané listy; v. půdu pro hřiště; v. dolíky zaházet; stav. vyrovnání zdiva, betonu upravení do polohy vodorovné, svislé n. do požadovaných profilů; slang. v. do šňůry podél šňůry; polygr. v. sazbu vložit výplňky mezi slova n. písmena 3. (co) uvést do žádoucího stavu, zejm. do rovnováhy: v. smyk; v. zpoždění; vyrovnání schodku, bilance; fyz., tech. v. tlak, teplotu; elektr. vnapětí; sděl. tech. vyrovnání úniku; let. v. letadlo uvést do horizontálního letu, zvl. při přistávání 4. (co; co s čím, kým) uvést v soulad, smírně vyřídit; urovnat 4: v. spor, svár; čas všechno vyrovná; v. výkyvy mezi příjmem a vydáním; v. protiklady; v. ctnost s hříchem (Vrchl.); v. krok začít jít (v něj. tvaru n. s někým) stejnou nohou, rychlostí v. s někým krok, přen. stačit v něj. činnosti, neopozdit se, dohonit ho; odb. vyrovnání hodnot měřené veličiny 5. (co) vynahradit 1, vykompenzovat: v. ztráty, škody; v. nepoměr 6. (co) splnit něj. platební povinnost; (peněžně) vypořádat 1, 2, zaplatit, uhradit: v. dluh, útratu; v. účet; v. si s někým účet (účty) vyřídit si osobní věci, oplatit někomu něco ap.; v. si to s někým vyřídit si to (ve význ. I 3), vypořádat si to; obch. v. fakturu; v. směnku 7. (~; co) dosáhnout téhož výkonu, výsledku jako protivník (zvl. ve sport. utkáních): v 10. minutě zápasu hosté vyrovnali na 1: 1; v. náskok, převahu, v. světový rekord; vyrovnati se dok. 1. stát se rovným na urč. ploše, v řadě ap.; narovnat se 1: vrásky se jí vyrovnaly; čelo se vyrovnalo; vlna moře, jež se vyrovná (Zey.); piv. (o sladu) stejnoměrně vyklíčit 2. navzájem se přizpůsobit, uvést v soulad; urovnat se 2, srovnat se 2: časem se vše vyrovná; vyrovnaly se rozdíly v nazírání, v myšlení vykompenzovaly se; protiklady se vyrovnaly; chtějí, aby se manželé v dobrotě vyrovnali (Svět.) smířili se 3. (s čím) kladně se k něčemu postavit, zaujmout stanovisko; srovnat se 3, pochopit 1 (co): v. se s novým problémem, s novou situací; v. se s těžkostmi smířit se; v. se se životem; v. se s úkolem 4. (s kým; ~) vypořádat se 1 (peněžně), zaplatit (komu): v. se s věřiteli; v. se s bytnou; vyrovnali jsme se, jsme vyrovnáni, přen. oplatili jsme vám něco nepříjemného, špatného ap. 5. (s kým) vůbec se vypořádat, zvl. po zlém: v. se se zrádci vyřídit je; rytířské vyrovnání (Lier) souboj 6. dok. i ned. (komu, čemu v čem, čím; s kým v čem, *s čím L. Steh.) nabýt stejné kvality, rovnosti; být stejně hodnotný, rovný: v práci se mu nikdo nevyrovná nepostačí mu; žádná žena se jí krásou nevyrovná nedohoní, nedožene ji; domácí výrobky se cizozemským úplně vyrovnají vzhledem, kvalitou (ve vzhledu, v kvalitě); v. se s někým v kroku stačit někomu v chůzi, přen. v něj. činnosti vůbec, neopozdit se, dohonit ho; fyz. vyrovnání potenciálů; ned. vyrovnávati, v. se