vytvářeti (3. mn. -ejí), řidč. kniž. vytvořovati (†vytvařovati) ned. k vytvořiti; tvořit: v. nový právní řád; dějiny nebyly vytvářeny jen velkými osobnostmi; v. si vlastní úsudek dělat si; v. si život podle svého názoru; nově vytvořované komise (Čes. pol.); – v. umělecká díla; herec vytvářející tragické postavy zobrazující; zast. vytvařování umělecké (Durdík); – poněk. kniž. dobrý truhlář vytváří z krásného dřeva krásný stůl (K. Čap.); sklář., ker. tvarovat; – loď vytváří na hladině vlny; – škola vytváří vzdělání nejširších vrstev; doba vytváří své lidi; vliv rodiny na vytváření povahy; obraznost vytvořovala mu spanilé představy (Jir.); vytvářeti se, poněk. kniž. vytvořovati se ned. k vytvořiti se; tvořit se: v ledu se vytvářely trhliny; z množství lidí se vytvářely hloučky; vytvořující se státy (Ath.) vznikající; nás. *vytvářívati (Rais)