vytvořiti (†vytvářiti) dok. (3. mn. -í) 1. (co) k tvořiti 1, 2, utvořit 1, zformovat: válka ničí, co bylo lidskou prací vytvořeno; v. nový, lepší svět vybudovat; v. novou teorii; snahy o vytvoření české terminologie; vytvořili dobrý kolektiv; v. novou vládu; v. rekord ve skoku vysokém; v. rezervu 2. (co) dát tvůrčí činností vznik uměleckému dílu: v. mramorové sousoší; v. dobrou filmovou komedii; zast. opera, která si vytvářila své klasické typy z rokokové společnosti (Z. Nej.) 3. poněk. zast. (co) z hotovit, vyrobit 1 (zvl. řemeslně), udělat 2: kabát s pilností vytvořený (Tyl); vytvoření monstrance (Zey.) 4. (co) dát něčemu neúmyslně vznik (zvl. jevům přírodním): řeka vytvořila v lukách četné zákruty; kráter sopkou vytvořený; starosti jí vytvořily vrásky na čele udělaly 5. poněk. kniž. (koho, co) zapůsobit svým vlivem na vznik něčeho; stvořit 1, 2: čas velký vytvoří velké muže (Ner.); nová myšlenka vytvoří si i nový výraz zformuje si; vytvořiti se (†vytvářiti sc) dok. k tvořiti se; vzniknout 1, vyvinout se 1, 2: na chodnících se vytvořilo náledí; ve společnosti se vytvořily třídy; vytvořila se vhodná situace; zcela jinak by se mu byl život vytvářil (Herrm.); ned. vytvářeti, v. se, vytvořovati, v. se