vzestup, -u m. (6. j. -u) 1. zvyšování kvality, stoupání množství, intenzity, významu něčeho; rozvoj, růst 3 (op. pokles 2): v. výroby; v. cen, příjmů; hospodářský, kulturní v. (op. sestup); v. životní úrovně; společenský v.; v. výkonnosti; v. teploty vzduchu; kvantitativní v. čtenářstva; ekon. v. nabídky, poptávky; v. vývozu, dovozu 2. řidč. poněk. zast. výstup 1: místo, kdež každý, kdož ten trudný v. vykonal, si oddechl (Jir.), v. na židli (Kos.) *3. místo, kudy se někam vystupuje: stoupáme po kamenných v-ech (R. Svob.) schodech