vzpomínka (*vzpomněnka Pfleg.), -y ž. (2. mn. -nek) 1. vybavená představa něčeho minulého: mlhavá, dávná, živá, jasná v.; veselá, tklivá v.; v. na matku pomyšlení; v-y z dětství; mít na školu pěkné v-y; v. za v-ou mu probíhaly před očima; věnovat zemřelému tichou v-u; žít už jen ve v-ách 2. mn. vzpomínky zápisy o prožitých událostech; paměti 7, memoáry, zápisky: psát v-y na cestu do ciziny; vydat v-y na slavné herce Národního divadla 3. řidč. věc někoho, něco připomínající; památka 3, upomínka 4: plno psaní, zvadlých květin a jiných v-ek na milé okamžiky v životě (Staš.) *4. památka 4: (zachránit) poslední zbytky vzácných v-ek (v Praze) (V. Mrš.); expr. zdrob. k 1 vzpomínečka, -y ž. řidč. (Herrm.)