zúčastniti se [s-ú- i zú-] dok. (3. mn. -í) (čeho, na čem; řidč. při čem; v čem) k účastniti se (ned.): z. se debaty, soutěže, schůze, stávky; z. se pohřbu; z. se na prodeji; z. se při žertu (Ner.); z. se v zábavě (Čech)