záchod, -u m. (6. j. -ě, řidč. -u) 1. místo zařízené k vykonávání tělesné potřeby: veřejné z-y; pánský, dámský z.; primitivní, dřevěný z.; z. se splachovacím zařízením klozet; ust. spoj. chce se mi na z. na stranu; zhrub. dělat si z huby z. neslušně mluvit; lhát 2. zast. a nář. západ (slunce): slunce z. (Salich.); zdrob. záchodek, záchůdek v. t.