zákaz, -u m. (6. j. -u, -e) 1. autoritativní rozhodnutí, že se něco nesmí dělat, konat, dít: z. hry, jízdy, dovozu zakázání; přísný z. vycházet z domu; z. atomových zbraní výroby, používání jich; vydat z.; překročit z.; odvolání z-u *2. zakázka 1: (továrna) má hromadu nevyřízených z-ů (Staš.)