záležitost, -i ž. co se někoho, něčeho týká, co na někom, něčem záleží (ve význ. 1), co je námětem, obsahem hovoru, jednání, konání ap.; otázka 2, problém, věc 4: soukromá, rodinná, obchodní z.; nepleť se do mých z-í!; zasahovat do vnitřních z-í jiného státu; projednat, vyřídit nějakou z.; uspořádat své z-i; soutěž se stala z-í celého kolektivu; rytmus je převážně z. jazyková (Muk.); to je choulostivá z. něco vyžadující diskrétnost; (dř.) čestná z. souboj; expr. srdeční z. milostný vztah, poměr; to je nervová z. nervové onemocnění; expr. zdrob. *záležitostka (Havl.), *záležitůstka (Lid. nov.), -y ž.