zápalka, -y ž. (2. mn. -lek) 1. dřívko opatřené zápalnou hlavičkou k roznícení ohně; sirka (ob.): škrtnout z-ou; krabička z-ek; zbož. bezpečnostní (dř. švédské) z-y; ploché z-y 2. (kdysi) doutnák k středověkým střelným zbraním: (velel) k otvorům houfnic nastrčit z-y na staré tábority (Třeb.); ohnivé z-y fičely povětřím (Sab.); přen. z-mi pod nespokojené lebky byly ostré rozkazy o pochovávání nebožtíků (Třeb.) podněty pobouření 3. tech., voj. součást náboje s nárazovou složí k zažehování prachové náplně