zásada, -y ž. 1. myšlenka, kt. platí n. má platit za všech okolností, kterou se něco řídí n. kterou se řídíme; princip: z. rovnosti všech lidí; z. poměrného zastoupení; mravní z-y; mít pevné z-y; vyučovací z-y; nové z-y pro přijímání posluchačů na vysoké školy směrnice; řídit se z-ou "Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim" devízou, heslem; dělat něco ze z-y; ze z-y je proti tomu důsledně, zásadně; v z-ě s ním souhlasil v podstatě; jeho z-ou bylo, kdo není od přírody matematikem, tomu toho nenacpeš (Ner.) přesvědčením; ekon. z. jediného vedoucího; z. hmotné zainteresovanosti; z. hospodárnosti snaha dosáhnout maximální výrobnosti při minimálních nákladech; úč. dokladová z. požadavek, aby každý účetní zápis byl ověřen účetním dokladem; z. podvojnosti zápisů požadavek, aby táž částka byla zachycena na dvou podvojných účtech 2. chem. látka schopná odštěpovat hydroxylové ionty a tvořit s kyselinami soli; alkálie, báze 3 3. zř. zast. záloha 3: tušil, že jdou do z-y, aby vyrazili odtud nepříteli v levý bok (Jir.)