zítra (poněk. zast. a ob. zejtra Svět., K. Čap., nář. zajtra Herb.) přísl. 1. následujícího dne: z. ráno; z. je neděle; přijď k nám z.!; připravit si práci na z.; z. týden (ob.) před týdnem; žert. dnes za peníze, z. zadarmo; dnes jsme zde a z. kde!; kdoví, kde nám bude z. konec!; dnes mně, z. tobě (přísloví) štěstí i neštěstí se u lidí střídají 2. za nějaký čas; zakrátko, později: mladý umělec je dnes neznámý, ale z. bude slavný; kritika dnes modernu odmítá, z. ji bude hájit; co není dnes, může být z.; dnes nebo z. to stejně musíš udělat dříve či později; zpodst. *zítra neskl. s.: nové z. (Pujm.) nový den