zaměstnání (†zaměstknání Jir.), s. 1. pravidelná práce za mzdu: trvalé, vedlejší z., z. prodavače; být bez z. bez práce; hledat z. místo; šel ze z.; jít do z.; uvést jméno, stav a z. povolání 2. jakákoli činnost; práce 1: šel po svém z. díle; pracovat na zahrádce je mé nejmilejší z.; chodit bez z. sem a tam; expr. zdrob. zaměstnáníčko, -a s. (6. mn. -ách) řidč.: najít si šikovné z.; v. též zaměstnati, z. se