zasáhnouti dok. (min. -hl, trp. -sažen, podst. též -hnutí) 1. (koho, co; koho kam) (prudkým) pohybem na někoho, něco narazit, do někoho, něčeho vrazit, někoho, něčeho dosáhnout jako cíle; trefit 1: z. někoho kamenem, míčem uhodit, udeřit; zasáhl ji blesk; kůň ho zasáhl kopytem do břicha; zasáhl ho dobře mířenou ranou; kulka zasáhla jeho rameno; z. cíl; expr. zasáhl ji reflektor (K. J. Ben.) 2. (koho, co) vůbec stihnout, zachvátit, dotknout se někoho, něčeho, zvl. nepříjemně; postihnout 1: byl zasažen tou zprávou, ztrátou, odmítnutím; smrt je zasáhla, když hnali útokem (Vanč.); nervová soustava (zraněného) byla zasažena (Ben.) zachvácena; byli citelně zasaženi ve svém vlivu (Bass); z. viníka (Lang.) dopadnout 3. (do čeho; †več Jir.) učinit zásah do něčeho; vmísit se, vložit se 1: z. do debaty, do hry, do vývoje architektury; z. do boje; válka zasáhla do života mnoha lidí; bylo to zasažení vyšší moci 4. řidč. (kam) dostat se v prostoru, proniknout až po jistou mez; dosáhnout 1 (čeho): (hloubka,) do které zasáhne rybářská síť (Ner.); hlízový mor zasáhl do Prahy (Bass); přen. až k srdci zasáhnul mi náhlý mráz (Ner.) 5. poněk. zast. (kam) pohybem ruky se dotknout; sáhnout 1: zasáhl jsem do kláves (Čech); zasáhla do strun harfy (Jir.); mnohá ruka k meči zasáhne (Zey.)