zbaviti dok. (3. mn. -í) 1. (koho, co koho čeho, †od koho, čeho Erb.; *co před kým Staš.) něj. zásahem odstranit působení, vliv někoho, něčeho nepřátelského, tísnivého ap. na někoho, něco, zprostit, osvobodit (od koho, čeho): z. dívku dotěravců; z. zemi nepřátel; z. někoho strachu, rozpaků; být zbaven bolesti, starosti, zklamání; z. někoho pout, přen. vymanit z poroby 2. (co čeho) odstranit 1 (z něčeho něj. nepotřebnou část ap.): z. ovoce slupky; z. rybu kostí; třešně zbavíme pecek odpeckujeme; z. vodu nečistot 3. (koho, co čeho, koho) odejmout (komu co, koho), připravit 4 (o koho, co): z. někoho vedoucího místa, funkce; z. rodinu živitele, finančních prostředků; král byl zbaven trůnu sesazen; z. někoho ochrany, sebedůvěry, svobody, práv; rána ho zbavila vědomí; být jako smyslů (rozumu) zbavený; práv. z. způsobilosti k právním úkonům; z. rodičovských práv; (dř.) z. svéprávnosti; zbaviti se dok. (koho, čeho) 1. něj. zásahem přestat být pod působením, vlivem někoho, něčeho nepřátelského, tísnivého ap.; zbýt se, osvobodit se (od koho, čeho), vymanit se 1 (z čeho): z. se nevítaného hosta; země se zbavila nepřátel, poroby; z. se postupně dluhů; z. se odpovědnosti; z. se starostí, tísnivých myšlenek; nemohla se z. nepříjemného dojmu zhostit se, zprostit se 2. dát někoho, něco (zprav. nepotřebného) pryč (ze svého vlastnictví); řidč. připravit se 2 (oč), vzdát se, zříci se (čeho): z. se kousavého psa; z. se nepotřebných věcí; přen. z. se života (Ner.) usmrtit se; – z. se neuváženě výhod; z. se přídomku (Jir.)