zdravotní (†zdravotný Něm.) příd. 1. týkající se bezprostředně zdraví: z. stav pacienta; odcestovat ze z-ch důvodů; z. poměry dětí; z. požadavky na životosprávu; z. návyk, zlozvyk; zahr., les. z. stav podnože, dřeva; z. seč kterou se odstraňují stromy poškozené n. napadené škůdci 2. sloužící zdraví: z. polévka, čaj; z. pás; z. obuv; z. tělocvik, z. procházka; z. dovolená 3. sloužící péči o zdraví n. s ní souvisící, zdravotnický: z. zařízení; z. péče; z. předpisy a opatření; z. výchova; veř. spr. z. sestra; školní z. služba; z. prohlídka; z. záznamy; přísl. zdravotně: z. závadný; podst. *zdravotnost, -i ž. (Lid. nov.)