zimní (*zimový Heyd.) příd. k zima 1 (op. letní): z. měsíce, sezóna; dlouhé z. večery; z. plášť, obuv nošené v zimě; z. práce, rekreace; z. příprava sportovců; z. zahrada místnost pro květiny částečně vytápěná; z. kvartýr (Bran.) někdejší ubytování vojska v zimě; Z. palác (v Leningradě) někdejší sídlo ruského cara; z. král přezdívka Fridricha Falckého, českého krále, kt. panoval v době bitvy bělohorské v Čechách pouze jednu zimu; hvězd. z. slunovrat okamžik, kdy začíná astronomická zima (zprav. kolem 21. XII.); loď. z. přístav útulek pro plavidla v zimě; sport. z. sporty provozované na sněhu n. ledu; z. stadión, z. hala pro sporty na ledě; Z. stadión v...; bot. dub z.; přeslička z.; zahr. z. kapusta; z. ředkev; z. jablka poživatelná až v zimě (po uležení); z. řez prováděný v období vegetačního klidu, nejčastěji v předjaří; cibule z. sečka I; zool. z. spánek; čečetka z.; včel. z. chomáč shluk včel v podobě koule n. elipsoidu k udržení potřebné teploty v zimě; škol. z. prázdniny zprav. v době vánoc; přísl. zimně: být už z. oblečen