Nalezeno 80 heslových statí.

pětizlatka

, -y ž. (2. mn. -tek) ob. (kdysi) bankovka platící pět zlatých; pětizlatkový příd.: p-é cigáro (Olb.…

půlzlatka

, -y ž. zast. ob. půlzlatník: nezbyla mu ani p.; půlzlatník, -u, půlzlatý, -ého m. někdejší peníz, k…

stozlatový

, stozlatkový příd. (kdysi) mající hodnotu sta zlatých, zlatek: s-tková bankovka; s. dar; s. plat, p…

tisícizlatový

, tisícizlatkový příd. (kdysi) mající hodnotu tisíce zlatých, zlatek: t-á bankovka

třicetizlatový

, třicíti- příd.: třicetizlatové místo (Mach.) zaměstnání s platem třicet zlatých

*zezlatověti

dok. (3. mn. -ějí) zbarvit se do zlatova, zezlátnout: kde byla jaká vrbina, zezlatověla (Rais)

zlato

, -a s. (6. j. -ě, řidč. -u) 1. lesklý, jasně žlutý drahý kov; výrobek z něho: ryzí, čisté z.; těžba…

zlato-

první část složených slov spojující část druhou s významem slova zlato, zlatý, a to 1. jako s její v…

zlatobarevný

(*zlatobarvý Čech) příd. řidč. mající zlatou barvu; zlatý 4: z-é vlasy (Něm.)

zlatobílý

příd. bílý do zlatova: z-é dříví; z-á záře (Pujm.); do zlatoběla vydrhnutá podlaha (Maj.)

zlatobledý

příd. kniž. a bás. bledý do zlatova: z. měsíc; z-é páry (Vrchl.)

zlatobrvý

příd. řidč. bás.: z-é oči (Zey.)

zlatobýl

, -u m. (6. j. -u) druh celíku s bohatým zlatožlutým květenstvím; celík zlatobýl (bot.)

zlatočerný

příd. zlatý a černý: z. prapor

zlatočervený

příd. 1. červený do zlatova: z-á kůrka buchet; z-é moře (Rais) 2. zlatý a červený; přísl. k 1 zlat…

zlatodárný

příd. řidč. poskytující zlato: z-á žíla

*zlatoděj

, -e m. alchymista vyrábějící zlato: středověký z. (Staš.); *zlatodějný, *zlatodějský (Zl. Praha) př…

zlatodůl

, (†zlatodol), -dolu m. (6. j. -e, řidč. -u) poněk. zast. důl na zlato: kalifornské z-y; přen. expr.…

zlatofialový

příd. 1. zlatý do fialova: z. brokát 2. zlatý a fialový: z. župan

zlatoháv

, -u m. (6. j. -u) kniž. a bás. látka protkávaná n. vyšívaná zlatem; oděv z ní zhotovený: roucho ze …

zlatohlasý

příd. řidč. kniž. mající hlas čistý, jasně znějící (jako zlato): z-á primadona (Čech)

zlatohlav

, -u m. (6. j. -u) brokát se zlatými vlákny; řidč. oděv z něho zhotovený: z. jejich rouch (Zey.); –

*zlatohlavec

, -vce m. 1. (zprav. o pohádkových bytostech) zlatohlavý tvor: obr z. (Tille) 2. zlatohlávek, -vka 2…

zlatohlávek

, -vka m. (mn. 1. -vkové, -vci, 6. -vcích) 1. (též -hlávka, -y ž.) expr. zlatovlasý člověk: kadeřavý…

zlatohlavý

II příd. kniž. mající zlatou, zlatově zbarvenou hlavu: ptáče z-é (Vrchl.); expr. z-é děvčátko zlatov…

zlatohnědý

příd. hnědý do zlatova: z-é vlasy; z-á pole; z-á kůra; přísl. zlatohnědě

zlatohorní

příd. jen ve spoj. z. město mající zlaté doly

zlatohrotý

příd.: z. šíp (Vrchl.)

zlatohřivák

, -a (6. mn. -cích), zlatohřívek, -vka (mn. 1. -vci, -vkové, 6. -vcích) m. kniž. pohádkový kůň se zl…

zlatochtivý

v. zlatachtivý

zlatochvost

, -u m. (6. j. -u) vysoká tráva s bohatou latou leskle žlutých klásků; bot. rod Lamarckia: z. ozdobn…

*zlatojas

, -u m. (6. j. -u) kniž. jas připomínající zlato: rozzářilo se z-em; zlatojasný příd. kniž. zářící j…

*zlatokadeřavý

příd. kniž.: z-á hlavička (Jir.)

zlatoklasý

(*zlatoklasný Čel.) příd. kniž.: z-é žito; z-á čelenka (Čap.-Ch.) ze zlatých klasů

zlatokop

, -a (1. mn. -ové) (*zlatokopec, -pce Slád.) m. 1. kdo dobývá zlato: z. z Aljašky 2. expr., hanl. ko…

zlatokrčka

, -y ž. (2. mn. -ček) zeměd. plemeno slepic s krkem zlatové barvy: česká z.

zlatokrt

, -a m. hmyzožravý savec podobný krtku; zool. rod Chrysochloris: z. kapský

zlatokřídlý

příd. kniž.: z-á vážka; z. anděl (Něm.); přen. bás. z-á báseň (Heyd.)

*zlatokvět

, -u m. (6. j. -u) rostlina se zlatožlutými květy: žluté květy z-ů (Olb.) forzýtií; zlatokvětý (*zla…

zlatolesk

, -u m. (6. mn. -cích) řidč. kniž. a bás. zlatý lesk: vzácného brouka z. (Čech); zlatolesklý (*-lesk…

*zlatolící

příd. bás.: z. bohyně (Zey.)

zlatolistý

příd. kniž.: z-á osika (R. Svob.)

zlatomodrý

příd. 1. modrý do zlatova: z-á řeka 2. zlatý a modrý: z. ornament; přísl. zlatomodře

zlatonosný

příd. kniž. obsahující, poskytující zlato: z. písek zlatý; přen. z-é lány úrodné; z. déšť způsobujíc…

zlatoočka

, -y ž. (2. mn. -ček) síťokřídlý hmyz se zlatě zbarvenýma očima a zelenými křídly; zool. rod Chrysop…

*zlatopískový

příd. obsahující zlatý písek: z-á hora (Ner.)

zlatoplavý

příd. řidč. kniž. plavý do zlatova: z-é vlasy; z-é listí (Sum.)

zlatoplod

, -u m. (6. j. -u) tropický strom poskytující velké zlatožluté peckovice požívané jako ovoce; bot. r…

*zlatorohý

příd. kniž.: z. jelen (Zey.)

*zlatorouný

příd. kniž. a bás.: z-é stádo skopců (Vrchl.)

zlatorudný

příd. řidč. obsahující, poskytující zlatou rudu: z-é doly

zlatorudý

příd. kniž. rudý do zlatova: z-é vlasy; z-é červánky; přísl. zlatorudě

*zlatorusý

příd. kniž. rusý do zlatova: z-á hlava (Čech)

zlatorůžový

příd. kniž. růžový do zlatova: z-á látka; z-é světlo (Pujm.)

*zlatorýmý

příd. kniž.: z-á píseň (Koll.) s krásnými rýmy

*zlatořasný

, *zlatořásný (Heyd.) příd. bás. mající zlaté řasení: z-řasný háv (Heyd.)

zlatoskvělý

, zlatoskvoucí příd. zast. kniž. a bás. jasně, do zlatova se skvící: z-lá zbroj (Podl.); z-cí kadeře…

zlatostrunný

příd. řidč. bás. mající struny znějící čistě, jasně jako zlato: z-á harfa

zlatostříbrný

příd. řidč. zlatý a stříbrný: z. odznak (R. právo)

zlatošedý

příd. šedý do zlatova: z. oblak

zlatotepec

, -pce m. kovotepec vytepávající zlato: mistrná práce z-ů; přen. z. slova (Vrchl.) (o básníkovi); zl…

zlatotisk

, -u m. (6. mn. -cích) odb. tisk, ražba zlatem n. zlatou fólií: knihařský z.

zlatotkaný

příd. kniž. protkávaný zlatem: z. závoj (Vrchl.); z-é stuhy (Mař.); z-á říza (Heyd.)

*zlatotřpyt

, -u m. (6. j. -u) kniž. a bás. zlatý třpyt: falešný z. (Mach.); z. uzrálých klasů (F. S. Proch.); z…

zlatoústý

příd. kniž. *1. expr. z. (muž) (Boj.) mající zlaté zuby 2. zř. výmluvný 1: z. kazatel (E. Jel.); cír…

*zlatovlasec

, -sce m. kniž. zlatovlasý muž (F. S. Proch.), zlatovlásek, -ska m. (mn. 1. -skové, -sci, 6. -scích)…

zlatovous

, -u m. (6. j. -u) vysoká tráva s bohatou latou dlouze osinatých klásků; bot. rod Chrysopogon: z. ji…

zlatozář

, -e ž. kniž. a bás. zlatá záře; svatozář 2: socha obklopena z-í (Kar.); měla kolem hlavy jakoby z.

zlatozelený

příd. řidč. zelený do zlatova: z-é listy, z. svit

zlatozrnný

příd. řidč. kniž.: z-é klasy; z-á pole

zlatozubý

příd. řidč. kniž.: z. pan vrchní (Včel.)

*zlatozvučný

, *zlatozvuký příd. kniž. a bás. zvučící jako zlato: z-čné struny (Vrchl.); z-ká hudba (Vrchl.)

zlatožlutý

příd. žlutý jako zlato: z-é obilí; z-é house; z-á barva medová; upečený do z-a; bot. pryskyřník z.;

*zlatožrout

, -a m. expr. lakomec (Hora)

*zlatoucí

příd. 1. expr. zlatě zbarvený: z. víno (Herrm.) 2. ve spoj. zlato z. pravé, čisté zlato (Rón)

zlatouš

, -e, čast. zdrob. zlatoušek, -ška (mn. 1. -škové, -šci, 6. -šcích) m. expr. milá bytost (zprav. v o…

zlatověti

ned. (3. mn. -ějí) stávat se zlatovým; zlátnout 1: obilí zlatovělo; vdolky na plotně zlatověly; zápa…

zlatovka

, -y ž. (2. mn. -vek) zast. ob. papírová zlatka (Tyl, Kronb.)

zlatový

příd. 1. mající barvu, lesk ap. zlata: z. pomeranč; z-é klasy; z-é vlasy; z-á záře západu; látka les…

zlatý

příd. 1. vyrobený, vytvořený převážně ze zlata: z. náramek; z. peníz; z-é písmo; získat z-ou medaili…