zlomek, -mku m. (6. mn. -mcích) 1. část celku, díl něčeho: dílo je jen nepatrným zlomkem obrovské práce; zaslechnout jen zlomky hovoru úryvky; závodníci bojovali o každý z. vteřiny a bodu; mat. podíl čísel zapsaný pomocí zlomkové čáry: pravý, nepravý, složený, periodický z.; desetinný z.; krátit, rozšířit z. 2. neúplně dochované n. nedokončené umělecké, zvl. literární dílo; fragment 2: z. rukopisu; z. legendy; z. Alexandreidy torzo; z. písně úryvek 3. řidč. a poněk. zast. úlomek 1: zlomky cukroví, oplatek kousky; zlomky dřevěné (Wint.) dřeva; zdrob. zlomeček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)