změna, -y ž. 1. nabytí, přijetí jiných vlastností, jiného rázu, přetvoření, přetváření se vlastností, rázu něčeho, někoho: z. počasí; z. chování, poměrů, společenského řádu; změny v počtu obyvatelstva, v názorech; změny politické; stavební z.; změny povlovné, převratné; z. housenky v kuklu; z. kvantity v kvalitu; z. k lepšímu; zatím se stala z.; nastaly změny; projít z-mi; hovor. snad to vezme změnu změní se to; pro změnu se drbe na zádech (K. Čap.); jaz. změny hlásek, hláskové; z. významu slova; změny v slovní zásobě; fyz. změny vratné; změny elektrického pole; z. skupenství; elektr. z. napětí, zatížení; tech. z. otáček; ekon., úč. z. stavu zásob (zůstatku) peněžní částka udávající rozdíl mezi cenou na počátku a na konci téhož účetního období; výr. z. výrobku nová úprava jeho konstrukce n. technologie 2. nahrazení, zaměnění něčeho, někoho jiným téhož druhu; vystřídání: z. zaměstnání, bytu; z. jména; z. stran při utkání; rychlá z. horkých a studených obkladů; z. láhviček (Něm.) výměna; rozl. od směna