zpátky přísl. zpět: jít z.; cesta tam i z.; zůstat o krok z. pozadu; černé, z. česané vlasy nazad; poslat dar z.; přinést špatně z. vrácené drobné; – na kolik let z. žádný takové mrazy nepamatuje (John); – zastrčil šavli z. do pochvy; brát slova z. rušit, odvolávat svůj výrok; – být o kolik set let z. (Jir.) zaostat; za jinými tuze z. zůstávali (Havl.); ob. ust. spoj. držet se z. vést si skromně, být zdrženlivý, opatrný; kupředu, z. ni krok (Tyrš) heslo vybízející k pokračování v pokrokovém úsilí; ob. jde to s ním z. daří se mu čím dál hůř (hospodářsky, zdravotně ap.)