zvíře, -te s. 1. větší živočich, zvl. savec: dravé, divoké z.; lesní z.; chov domácích zvířat; jatečné z.; pokusné z.; ušlechtilé z.; vymřelé druhy zvířat; Brehmův Život zvířat; chováte se jako zvířata neukázněně; dívají se na mne jako na cizokrajné z. na něco zvláštního; přen. z. se bouří (Maj.) smyslnost; z. v člověku (J. Čap.) nízký pud; zeměd. hospodářské, plemenné z.; tažné z. 2. expr. tvor vůbec: co to tady leze za z.? (o odporném hmyzu ap.); poněk. zast. člověk je ale z. moudré (Ner.); absolvovaný právník, co je to za z.? (Rub.) 3. expr. člověk mající špatné, nelidské vlastnosti, zvl. krutost: velké zbabělé z. (Drda); ty opilé z.!; které z. to udělalo?; nečisté z. 4. ob. expr. velké z. vlivná osoba; velký pán; malé z. bezvýznamná osoba; malý pán: z vás mohlo být velké z.; to je nějaké velké z. v ministerstvu; – já vám nemohu pomoci, na to jsem moc malé z. 5. řidč. expr. něco velikého: pane, bylo to z., ten teleskop! (Pujm.); každý by se jistě ptal na to z. (ohromný džbán) (Rais); zdrob. zvířátko v. t.